top of page
Erik-15_edited.jpg

Revlov Online Coaching

Vinden jullie het fijn om vanuit jullie thuisplek te verdiepen in jullie relatie? Is de afstand naar Scherpenheuvel een drempel? Dan zijn we er graag online voor jullie.

We ontwikkelden een online structuur met vaste én flexibele modules, die een veilige en effectieve setting garandeert. We stemmen de inhoud van het traject helemaal af op jullie wensen en verlangens.

Om de gewenste diepte te behalen, werken we steeds met minimum 3 sessies. Zo hebben we voldoende tijd om samen aan de slag te gaan en is er werkelijke verandering mogelijk. In een vrijblijvend online gesprek bekijken we graag samen met jullie wat op dit moment het meest zinvol is voor jullie.

Revolutionary-Lovers-online-coaching.jpg

Klaar om samen op pad te gaan vanuit je eigen huis?

Wil je ontdekken hoe jullie kunnen groeien in een gratis en vrijblijvend online kennismakingsgesprek?

Hoeveel tijd vraagt een traject?

 

Elke sessie duurt 3 of 4 uur, afhankelijk van de vorm waarvoor we kiezen: gedurende heel de sessie samen online, of gezamenlijke stukken gecombineerd met oefeningen op jullie zelf. Welke vorm we ook kiezen, het is steeds belangrijk om ruim de tijd te voorzien. De impact van de sessies is behoorlijk groot. We raden aan om een hele dag vrij voor te nemen, zodat er nadien integratie mogelijk is.

 

We werken met 3, 5 of 8 sessies. Het aantal hangt vooral af van jullie verlangen. Stel je de vraag 'Waar wensen we over zes maanden te staan, als koppel én in de wereld? Wat willen we realiseren, in en rondom onszelf? Hoe groot is mijn verlangen om mijn ware potentieel te realiseren?'
 

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek helpen we jullie bij deze keuze en kijken we samen welke optie op dit moment het meest geschikt is. Vervolgens stellen we een traject samen dat past bij jullie wensen.

Hoe ziet een online sessie eruit?

 

Hoewel elke sessie haar eigen invulling, eigenheid en thema's zal hebben, keert onderstaande structuur steeds terug:

Preparing the ground (enkel bij een eerste sessie)

 

Getting to know each other (tijdens het vrijblijvend gratis intake gesprek)

Deze eerste stap nemen we ruimte om elkaar te leren kennen en te voelen of we samen een traject willen starten. Indien een traject (nog) niet de beste keuze is voor jullie, dan nemen we afscheid met dankbaarheid voor de ontmoeting.

 

Diving into your Inner landscape (voorbereidend op de eerste sessie)

Indien we samen een 'YES' voelen, dan duiken we dieper in jullie interne landschap. Jullie krijgen tijd om een in-depth assessment in te vullen, wij gaan op basis hiervan aan de slag om een traject op maat te creëeren.

 

Kick-off 

 

Exploring your relationship together

Samen met jullie onderzoeken we hoe jullie vandaag in de relatie staan en hoe deze concreet en lichaamsgericht kan verdiept worden. In latere sessies onderzoeken we in deze stap de evolutie in jullie relatie: wat is er vandaag aan de orde, en wat is de 'next step'.​

 

 

Preparing backstage

Na deze input gaan wij 30' offline. We stemmen 'backstage' af. We reflecteren er samen over, kaderen dit in jullie totale traject en creëren een programma voor vandaag. 

 

 

Proposal of your personal program

We komen terug samen online met voorstel van jullie programma. Een oefening, structuur of ritueel. Alles wordt goed uitgelegd en er is ruimte voor vragen.

 

Time to practice (in your own Sacred Space)

Afhankelijk van de inhoud zijn er nu twee opties:

1. We blijven samen online en begeleiden jullie doorheen de hele sessie samen. (In dit geval duurt de sessie in totaal 3 uur)

2. Nadat jullie de nodige info nog via mail, audio of video ontvangen, gaan we terug offline, zodat jullie gedurende 90 min in privé sfeer jullie programma uitvoeren. (In dit geval duurt de sessie in totaal 4 uur).

Install the new ground 

 

Wrapping up the day

We sluiten de sessie samen af met een online moment. We evalueren de oefeningen of de opdracht en nemen de tijd om te luisteren naar jullie ervaringen en vragen. We begeleiden jullie om deze nieuwe trilling, die je hebt meegekregen, ook te kunnen meenemen in jullie dagdagelijkse leven. Om de ervaring te integreren, en als voorbereiding op de volgende sessie geven we nog wat tips en oefeningen mee om tussentijds mee aan de slag te gaan.

TRAJECT

Exploring new grounds

Embody into the deep

Transforming into RL

Tweedaagse intensive

Welke pijlers komen in alle trajecten aan bod?

Revolution comes from a state of conscious being
Evolutie ontstaat spontaan, revolutie enkel als gevolg van een bewuste keuze. Een bewuste keuze om iets te doen, maar veel meer nog om iets te zijn. Duurzame verandering vertrekt altijd vanuit een authentieke bewuste staat van zijn. Dan volgt doen vanzelf. 

Daarom vertrekt onze aanpak vanuit zijn. Vanuit onze diepe verbondenheid met onszelf en met elkaar, zijn we er 100% voor jullie. In deze veilige bedding worden ook jullie uitgenodigd tot zijn. Vanuit deze staat ontstaat helderheid in wat jullie nodig hebben en ontvouwt zich de praktische invulling.

The body knows best
De kracht om sterk aanwezig te kunnen zijn, is onlosmakelijk verbonden met het vermogen om aanwezig te kunnen zijn in je lichaam. We kunnen met ons hoofd de meest geweldige dingen bedenken of plannen, maar als dit niet overeenstemt met wat het lichaam weet, is het waardeloos. Hoe meer we in ons lichaam kunnen zijn, hoe meer we in de materie kunnen realiseren en hoe meer we onze ziel in de wereld kunnen brengen. Daarom werken we sowieso lichaamsgericht. We maken de lichaamswijsheid wakker en leren ernaar luisteren. 

Opposite energies create power

Als man en vrouw zijn we zowel fysiek als energetisch heel verschillend. Dit verschil toont zich het meest in ons lichaam, in onze seksuele organen. Hier huist de kracht van creatie. Niet enkel om kinderen of opwinding mee te creëren, maar voor werkelijk àlles wat je in je leven wil manifesteren, heb je deze kracht nodig. In onze cultuur ligt hierop een negatieve lading, waardoor deze kracht behoorlijk weggestopt is. In onze sessie nemen we jullie mee - Greet voor vrouwen en Erik voor mannen - naar deze diepe krachtbron binnenin. In aanwezigheid vanuit deze plek nadien samenkomen als koppel, opent een deur naar een veel hoger niveau van bewustzijn en energie. 

Rituals to seal wisdom

Tijdens de sessies gebeuren krachtige, wondermooie dingen die verder reiken dan woorden of beelden. Soms is het nodig om bepaalde dingen te verankeren. Dan zijn rituelen een uitgelezen manier om de wijsheid of de inzichten een plek te geven zodat ze kunnen geïntegreerd worden in jullie leven of relatie.

Erik en Greet slagen er in om belangrijke zaken heel respectvol te duiden, te benoemen, zonder dat er een lading is, zonder dat het zwaar wordt.

We ervaarden het als een grote meerwaarde om door hen als koppel begeleid te worden, ze zijn op een mooie manier complementair. 

 

"

Praktisch online sessie

Lovespace

 

Wij werken thuis vanuit onze lovespace in Scherpenheuvel. We raden jullie aan om ook een fijne ruimte te voorzien. Voorafgaand het traject, krijgen jullie hiervoor nog tips, alsook een lijst met de spulletjes die jullie voorzien. Muziek is een grote sfeermaker. Wij bezorgen jullie een playlist, afgestemd op de sessie.

 

Tijd(loos)

 

Liefde kent geen tijd. De sessies waarin we hier samen met aandacht in verdieping gaan, kennen een afgebakende, doch flexibele tijd.​ De sessies duren 3 tot 4,5u, afhankelijk van de structuur.

We adviseren om de rest van de dag vrij te houden voor jezelf. De sessies zijn een mooie bedding voor meer quality time. 

De waarde van twee begeleiders

We kiezen er bewust voor om steeds met twee begeleiders te zijn. Een vrouwelijke en mannelijke aanwezigheid. Twee verschillende energieën die een aanvullende vorm van bedding inbrengen in de sessies. Het geeft ons de mogelijkheid om demo’s te geven die op zich ook een overdracht in zich houden. Wanneer er gelijktijdig een vrouwelijke bedding voor de vrouw én een mannelijke bedding voor de man is, opent het lichaam zich in diepere lagen waar we anders geen toegang toe krijgen. 

Inhoud koppelsessies

 

MAGICAL TOOLBOX
Doorheen de jaren ontwikkelden we een arsenaal aan structuren en oefeningen. Afhankelijk van het intakegesprek, jullie verlangens en wat er zich aandient in het moment zelf, stellen we jullie de best passende structuur voor.

BODY ORIENTED
We werken zoveel mogelijk met het lichaam. Wanneer we in gesprek gaan, doen we dit ook binnen een specifiek kader of structuur, opdat het hoofd zo min mogelijk de leiding kan nemen.

TOGETHER
Het gaat over jullie en over jullie ontwikkeling. Toch zien we ons niet als ‘leraars’. We stappen samen als twee koppels in een traject van verdieping en groei. Energetische overdracht, spiegeling en inspiratie zijn veel sterker dan wanneer wij louter naar jullie luisteren en met woorden begeleiden.

 

Sexuele energie


Een groot deel van ons authentieke zijn en de ontwikkeling tussen partners, is gelinkt – vooral energetisch – aan ons hart en onze sexuele organen. Beide lichaamszones krijgen een belangrijke rol in de sessies. Dit impliceert echter niet dat we ‘sexueel’ zijn samen. Wel dat we werken met sexuele energie, en dat is iets heel anders. Het gaat vooral over contact maken, en over het verwelkomen van de energie van jezelf en je partner, om van daaruit een sterkere stroming te ervaren, zowel samen als apart.

De online sessies bieden het voordeel dat we, indien dit zich aandient, sexueel georiënteerde structuren kunnen aanbieden, die jullie offline in privésfeer kunnen oefenen, om daarna samen te bespreken.

Wanneer stel je een traject beter nog wat uit?

 

 • Ik heb geen liefdesrelatie.

 • Ik ben op zoek naar relatietherapie. Onze trajecten zijn er om te verdiepen als koppel, niet om ernstige relatieproblemen aan te pakken.

 • Ik durf me niet kwetsbaar op te stellen in een veilige omgeving

 • Ik ben niet bereid om aan mezelf te werken.

 • Ik ben niet bereid om wat er in de sessies groeit, mee te nemen in de wereld.

 •  Ik voel geen engagement om vanuit mijn bedrijf of functie meerwaarde te brengen in de wereld.

 • Is er uitwisseling tussen jullie als koppel en wij als koppel?
  Enter your answer here
 • Gebeuren er ook oefeningen met kleren uit?
  Dit is helemaal niet nodig. Intimiteit gaat er niet over hoe ver je gaat of wat voor dingen je doet. Intiliteit schuilt eerder in een toestand er écht zijn. Heel subtiel elkaars hand aanraken of open naar elkaar kijken, kan al heel wat in beweging brengen.
 • nog een vraag
  Enter your answer here
 • nog een vraag
  Enter your answer here
bottom of page