top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverGreet Luypaert

Schenk je partner Waarheid

Bijgewerkt op: 7 jul. 2021Zijn bloemen passé?


Een enquête van boeketcadeau.nl toonde aan dat 72% van de mensen vindt dat bloemen ideale verzoeners zijn. Zucht… Dat maakt me een beetje triest. Het voelt zo gemakkelijk, zo ‘niet verdiepend’.

Mijn mening? Een boeket bloemen schenken om iets goed te maken, dat voelt passé! Ik geef en ontvang heel graag bloemen om iets moois te vieren, om iets te eren, om dankbaarheid te uiten. Niet om iets pijnlijks te verzachten of te verdoezelen.


Schenk je partner waarheid. Jouw waarheid. Zelfs al is (of lijkt) deze minder mooi dan het boeket bloemen dat je geeft met de woorden ‘lieve schat, ik hou van jou’.


Moet ik dan echt alles vertellen?


Je hoeft niet persé alles te vertellen aan je partner, maar als je bewust iets achterhoudt, dan sluit je een stuk van jezelf. Dat stukje kan zich niet verbinden met je partner. En dat is spijtig, want dikwijls liggen daar parels in verscholen.Oude koeien uit de sloot halen?


Iedere relatie doorzwemt haar watertjes. In de fases waarin we de verbinding kwijt raken, gebeuren dingen die we liever niet delen met onze partner. Soms is het juist om dit achteraf alsnog te kunnen delen. Dit kan verdieping en heling brengen. En soms ook niet. Het kan goed zijn om het verleden te laten voor wat het was. Soms is het goed om het verleden te laten voor wat het was, en een nieuwe start te maken vanuit het bewustzijn dat er vandaag in de relatie leeft.


Waarachtig zijn in het hier en nu.


In waarheid leven gaat dan niet over het opbiechten van alles wat je in ’t verleden deed. Waarheid gaat over je volledig vrij voelen in het hier en nu, vrij delen wat er nu in je leeft. Je gedachten, gevoelens, dromen, verlangens en je pijnen.

Het vraagt van beide partners veiligheid en openheid om te kunnen en durven delen. Om oordeelloos te kunnen ontvangen, zonder weerstand, zonder in de strijd te gaan als er iets pijnlijks gedeeld wordt.


‘Erik en ik deden er jaren over om stapsgewijs meer te kunnen delen met elkaar. Dat gaat zowel over iets dat achter de rug gebeurde, als over gedachten, oordelen, beelden die we hadden over de ander. Er was veel liefde, bedding, vertrouwen, veiligheid nodig om dit alles te mogen brengen.’Waarheid delen heeft twee kanten.


Waarheid delen heeft twee kanten: bereidheid om te vertellen én bereidheid om te ontvangen.

De meeste geheimen zijn er niet omdat iemand persé iets geheim wil houden, maar omdat de ander er niet mee om kan.

We hebben de neiging om met de vinger te wijzen naar degene die waarheid verzwijgt. En dat is niet persé de meest ‘wijze’ manier om ermee om te gaan. De verantwoordelijkheid ligt meestal bij beide partners. Want daar waar de waarheid welkom is, waar het veilig is om alles te delen, wordt ze dikwijls ook geuit. De meeste geheimen zijn er niet omdat iemand persé iets geheim wil houden, maar omdat de ander er niet mee om kan. En dan wordt de waarheid niet gedeeld, om de relatie niet in gedrang te brengen.


"Ik was in het verleden geregeld heel boos toen ik ontdekte dat Erik iets verzweeg, of me pas maanden of jaren later op de hoogte bracht.

In plaats van boos te zijn op hem, had ik vooral ook naar mezelf te kijken.

Waarom kon hij het niet vertellen aan mij? Waarom deed hij iets achter mijn rug? Waar lag mijn aandeel hierin?"


Als je dit stuk kan opentrekken in jezelf, dan groeien beide partners als mens, en kan ook de relatie groeien. Daar ligt een mooi geschenk in je ontwikkeling als mens en als partner.


Wat is er nodig om waarheid te spreken ?


Deel waarheid

Openheid en kwetsbaarheid


Als je klaar staat om in de strijd te gaan, om met de vinger te wijzen, dan kom je nergens. Openheid om de ander te begrijpen en aanvaarden is essentieel. Ook openheid om jouw pijn te voelen en door alles heen te ademen. Letterlijk.

Adem en voel je lichaam terwijl iets met je gedeeld wordt. Luister niet vanuit je hoofd en alle overtuigingen die daar genesteld zijn. Luister met je lichaam. Zowel naar het mooie als het pijnlijke. Je lichaam zal er anders mee omgaan dan je hoofd. ‘The body knows’, mijn favoriete uitspraak ☺ Het lichaam weet beter dan het hoofd of iets oké is of niet, of iets resoneert of niet.

Durf je kwetsbaar op te stellen. Durf je zwakke en donkere stukken te voelen en te tonen aan je partner.Wijsheid, bewustzijn en een neutraal oor


Het is essentieel te weten dat we allen een eigen waarheid hebben, en dat we die dienen te respecteren. Als je daar alert in blijft, is het makkelijker je te openen voor waarden en waarheden die niet persé stroken met de jouwe.

Zonder deze alertheid luisteren we te sterk vanuit onze eigen perspectief en referentiekader. Dat gebeurt vanzelf.


Westerse mannen vinden een vrouw met rechtopstaande borsten mooier, terwijl een jongeman uit een Afrikaanse stam zich eerder aangetrokken voelt tot een vrouw met hangende borsten. De enige reden is het verschil in referentiekader…


Wees je bewust van je referentiekader. Blijf er niet in vastzitten. Tracht er met één been, met één oor uit te stappen en luister vanuit een neutrale plek. Luister niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart, vanuit de plek waar onvoorwaardelijke liefde voelbaar is.Veiligheid


Is het veilig om dit te delen? Komt onze relatie niet in gedrang als ik dit deel? Kan hij/zij mijn waarheid dragen? Blijft hij/zij me nog graag zien als ze dit weet? Kan hij/zij me dan nog vertrouwen? Als op deze vragen een neen komt, dan is er geen veiligheid om waarheid te delen. Erop vertrouwen dat deze vragen met een JA beantwoord worden, is gelinkt aan de wijsheid, openheid en bewustzijn van beide partners.

Een deel van de veiligheid ligt in de afspraak dat ‘wat gezegd wordt’ later niet in een andere context tegen je partner gebruikt wordt. Net zoals afgesproken wordt in een mannengroep of vrouwencirkel. Wat gezegd wordt blijft binnen deze veilige ruimte, wordt erbuiten niet zomaar gebruikt of misbruikt.Waarheid geeft meer impact


Als Revolutionary Lovers kiezen we ervoor om zo dicht mogelijk bij onze waarheid te leven. Soms lijkt het beter iets te verzwijgen om de vrede te bewaren. En toch, op lange termijn, én met de juiste bedding, blijkt keer op keer dat waarheid leidt tot meer verdieping, meer verbinding met onszelf en onze partner. Tot meer verbinding met onze waarden. Tot meer voeling met hoe we, samen of elkaar ondersteunend, deze waarden kunnen omzetten in ons dagdagelijks leven, in ons werk en onze projecten. Waarheid kunnen en durven uiten en verwelkomen, leidt tot meer impact. Ahow!Waarheid verbindt


Het is met Revolutionary Lovers onze missie om meer echtheid en waarheid in relaties én in de wereld te brengen. We bieden er een veilige en oordeelloze bedding voor. Vanuit onze ervaring is het spreken van waarheid een krachtige weg om naar diepere verbinding te gaan met je partner. We maken er steeds ruimte voor tijdens onze trajecten via verschillende structuren en werkvormen.


"Het spreken van waarheid maakt altijd deel uit van ons Champagne-ritueel. Ook tijdens deze Valentijns-periode een mooie manier om de liefde te vieren."


We wensen je een heel liefdevolle tijd toe, vol waarheid en verbinding.


Liefdevolle groet,

Greet en Erik


Revolutionary Lovers True Impact Together


Ps: Enne… natuurlijk is het nog steeds fijn om ook bloemen te schenken. Mag ik het er dan nog even over hebben? Weet je iets over de impact van bloemenkweek? De regels werden de laatste decennia strenger, toch blijft het een zware impact op onze diversiteit. Kies voor ecologische, lokale bloemen. Of pluk zelf een wild boeket.

312 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Yorum


tonia.vandevyver
13 Şub 2021

Heel mooi artikel dat recht naar mijn hart gaat! Waarheid en waarachtigheid zijn fundamenteel voor ware intimiteit.

Beğen
bottom of page